Interferometric 3D-shape and deformation measurements using ultra short pulses

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.