Sexually dimorphic cytochrome P450 gene expression in wildtype and CYP2C18/CYP2C19 transgenic mice

Författare: Susanne Bran; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2008]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.