Positionsanalys vid beslutsfattande och planering : Ekonomisk analys på tvärvetenskaplig grund

Detta är en avhandling från Stockholm : Esselte Studium

Sammanfattning: Positionsanalys presenteras som ett alternativ till traditionell Cost-Benefit analys (CBA). En mer tvärvetenskaplig och mångdimensionell ekonomisyn föreslås där ett tänkande i positions- eller tillståndstermer spelar en nyckelroll. Det gäller inte minst att observera tröghetsprocesser t ex irreversibla skeenden på den icke-monetära sidan. Positionstänkande exemplifieras för en rad dimensioner och beslutssituationer. Intressenter identifieras och utgör en utgångspunkt vid värdering.

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.