Stress efter traumatiska händelser - Ambulanspersonalens vardag

Detta är en avhandling från ; Göteborg: Göteborgs universitet, Avd. för allmänmedicin

Författare: Anders Jonsson; University College Of Borås.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.