Bud på böcker : bokauktioner i Stockholm 1782-1801 : traditionen - böckerna - publiken

Författare: Anita Ankarcrona; Stockholms Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.