Parti av ny typ? : skapandet av ett svenskt kommunistiskt parti 1917-1933

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Jan Bolin; Stockholms Universitet.; [2004]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.