On indentation methods for characterization of inelastic materials

Detta är en avhandling från Stockholm : Hållfasthetslära

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.