Optical measurements in brain tissue during radio frequency lesioning

Detta är en avhandling från Linköping : Linköpings universitet

Författare: Johan Antonsson; Linköping.; Linköping.; [2004]

Nyckelord: MEDICIN; MEDICINE;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.