On fretting fatigue with spherical indenter

Detta är en avhandling från Stockholm : Hållfasthetslära

Författare: Alessandro Cadario; Kth.; [2004]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.