Poet under black banners the case of Örnulf Tigerstedt and extreme right-wing Swedish literature in Finland 1918-1944

Detta är en avhandling från Uppsala : Uppsala Universety, Department of Literature

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)