Total synthesis and analysis of major human urinary metabolites of 1-tetrahydrocannabinol, the principal psychoactive component of Cannabis sativa L

Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

Författare: Maria Szirmai; Uppsala Universitet.; [1995]

Nyckelord: FARMACI; PHARMACY;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.