Experimental study of single fuel jet in conditions of highly preheated air combustion

Författare: Simon Lille; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.