The Economics of Technology-Related Ownership Changes : A Study of Innovativeness and Growth through Acquisitions and Spin-offs

Detta är en avhandling från Chalmers University of Technology

Författare: Åsa Lindholm Dahlstrand; [1994-12-14]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.