Tankar om kritiker. Afhandling som ... under inseende af mag. Pehr Daniel Amadeus Atterbom ... för philosophiska graden utgifves af Frans Theodor Jederholm af Stockholms nation. och offentligen försvaras ... d. 28 maj 1842. ... 11

Detta är en avhandling från Upsala, Wahlström & Låstbom

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)