Aporia of Equality: A Historico-Political Approach to Swedish Educational Politics 1946-2000

Detta är en avhandling från Göteborg : Göteborgs universitet. Humanistiska fakulteten

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.