Rennomadismen i Torne lappmark markanvändning under kolonisationsepoken i fr.a. Enontekis socken

Detta är en avhandling från Umeå : Skytteanska samfundet

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)