The impact of a strongly magnetized high speed solar wind on the Earth´s magnetosphere-ionosphere system

Detta är en avhandling från Institutet för rymdfysik, Uppsala

Författare: Lisa Rosenqvist; Uppsala Universitet.; Uppsala Universitet.; [2005]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.