Kort utkast til historien om prakten i Sverige, första delen, med juridiska facultetens samtycke under ädel och vidtlagfarne herrens, Herr Anders Berchs ... inseende, wid Kongl. Högskolan i Upsala ... utgifwit af Carl Wilhelm Strang, Westmanlænning. I stö

Detta är en avhandling från Stockholm, tryckt uti historiographi regni tryckeri

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)