Lärande av praktiska färdigheter inom sjuksköterskeprofessionen : studier av lärande i olika arenor

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.