Tjejers våld, Våldets tjejer : En diskursanalytisk studie om våld, kön och femininitet

Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

Författare: Linda Arnell; [2019]

Nyckelord: SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.