P2-purinergic receptors : new ligands, structure and signal transduction with emphasis on the guinea pig cochlea

Detta är en avhandling från Stockholm : Stockholm University

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.