Östligt eller västligt? : det äldsta ordförrådet i gällivarefinskan och tornedalsfinskan

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell Internationa

Författare: Birger Winsa; Stockholms Universitet.; [1991]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.