Experimental studies on bone resorption : effects of parathyroid hormone and vitamin D

Författare: Östen Ljunggren; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: MEDICINE; MEDICIN;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.