Evaluation of oral health status using an oral assessment guide in geriatric rehabilitation patients and in patients with haematological malignancies

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.