Synthesis of oligosaccharides of the Lewis blood group antigen family

Författare: Linnéa Skantz; Stockholms Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.