On experimental material damping estimation based on vibration response models and hybride modal analysis

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.