Utlandsägda dotterbolag i Sverige : En analys av koncerninterna transaktionsmönster och finansiella samband

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.