Skatt - inflation eget kapital : En ekonometrisk studie av lantbruksföretag

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.