Redovisningens värderelevans i svenska fastighetsbolag före och efter införandet av IAS 40

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.