Ett pris blir till. Om förklaringar till kommunala avgifter och taxor

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.