Garphytte järn- och alunverks-historia. Med den vidtlagfarne juridiska facultetens i Upsala, bifall under ... Christer Berchs ... inseende, författad och till allmänt ompröfwande framställd af Johan Anders Fahlrooth ... uti den större gustavianske lärosal

Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos directeuren Johan Edman

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)