Pain in the elderly : rating scales, prevalence and verbal expression of pain and pain relief

Detta är en avhandling från Göteborgs unviersitet

Författare: Ingrid Bergh; Högskolan I Skövde.; Högskolan I Skövde.; [2003]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.