Dynamic single particle char combustion and its influence on the fate of fuel bound nitrogen : numerical modelling and experiments

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.