Highly ionized atoms and beam-foil spectroscopy : Energy levels and lifetimes

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.