The Best Leading Role for Maintaining Normal β-cell Function Goes to MafA and Voltage-gated Calcium Channel Subunit γ4

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.