Det självpåtagna uppdraget. En undersökning av medborgarprojektet kring tidningen Östgötha Correspondenten 1840-1870 : The Self-Assigned Mission. A study of the citizenship pojct around the Swedish newspaper Östgötha Correspondenten 1840-1870

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.