Managerial Ownership, Controlling Shareholders and Firm Performance

Författare: Jon Enqvist; Uppsala Universitet; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.