Texter och skrivande i en internationaliserad affärsvärld flerspråkig textproduktion vid ett svenskt storföretag

Detta är en avhandling från Stockholm : Almqvist & Wiksell International

Författare: Kristina Jämtelid; Stockholms Universitet.; [2002]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)