Interstitial Laser Thermotherapy of Liver Tumours. Methodology and Application

Detta är en avhandling från Páll Helgi Möller, M.D., Department of Surgery, University Hospital, S-221 85 Lund, Sweden

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Värmebehandling (termoterapi) av tumör baseras på kunskap om den celldödande effekten av värme. Den har begränsats av svårigheten att kontrollera temperaturutbredningen så att en selektiv och tillräcklig effekt erhålls, och detta gäller särskilt djupt belägna tumörer. Interstitiell laser termoterapi (ILT) med Nd:YAG laser är en ny behandlingsform som ger de tekniska förutsättningarna för selektiv värmebehandling. Ljuset från en sådan laser kan ledas i böjliga kvartsfibrer direkt till vävnaden och ger god vävnadspenetration. Avsikten med ILT är att ge kontrollerad värmebehandling så att man får koagulering av vävnaden men inte karbonisering (förkolning) vilket ger dålig ljuspenetration. För kurativt syftande behandling är hypotesen att resultatet kan bli bättre än sedvanlig kirurgisk behandling genom att behandlingstraumat minskar och genom att specifika eller ospecifika immunologiska mekanismer aktiveras. I experimentella arbeten har vi utvecklat ett sys

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.