Om hjernans commotion. Akademisk afhandling, hvilken, med vidterfarna medicinska fakultetens i Upsala samtycke, under inseende af ... Carl Henr. Bergstrand ... för medicinska gradens erhållande kommer att till offentlig granskning framställas och försvara

Detta är en avhandling från Upsala, tryckt hos Leffler och Sebell 1845

Sammanfattning:

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)