Mellan Dyader och Nätverk : En empirisk studie av kopplade relationer i industriella nätverk

Detta är en avhandling från Företagsekonomiska institutionen Uppsala universitet

Författare: Desirée Blankenburg; Uppsala Universitet.; [1992]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.