Assessment of microbial health hazards associated with wastewater application to willow coppice, coniferous forest and wetland systems

Författare: Anneli Carlander; Sveriges Lantbruksuniversitet.; [2006]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.