An embedded test processor architecturefor board- and chip system built-in self test

Författare: Kim Petersén; Kth; []

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.