On a finite element method for estimating the penetration of frost in ground : discussion and numerical experiences

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.