Road profile statistics relevant for vehicle fatigue

Detta är en avhandling från Mathematical Statistics, Centre for Mathematical Sciences, Lund University

Sammanfattning: Popular Abstract in Swedish Ojämnheter i vägen orsakar påkänningar i åkande fordon. För fordonstillverkare är det intressant att veta egenskaperna hos dessa vägojämnheter. Det är lämpligt att använda statistiska metoder för att analysera mätningar av vägytor/vägprofiler, dels eftersom mätningarna ger stora mängder data och dels eftersom vägytor har ett slumpmässigt beteende (från en 100 meter lång vägprofil kan vi inte exakt prediktera nästa 100 meter). I den här studien har profilerna för flera olika typer av vägar i Sverige uppmätts, alltifrån ojämna grusvägar till jämna motorvägar. Målet är att utveckla statistiska metoder som är lämpliga att använda för analys av sådana mätningar. Totalt har 20 olika vägar mätts, med en total sträcka på 52 mil. De uppmätta vägarna innehåller mycket ojämna avsnitt, vilket medför att en stationär Gaussprocess inte beskriver mätningarna på ett bra sätt (uppsats A). Uppsats B presenterar en ny metod för att identifiera sådana ojämna avsnitt. Det verifieras att dessa ojämnheter har en stor påverkan på fordonsutmattning. Baserat på detta resultat så föreslås en ny statistisk modell för beskrivning av vägprofiler, som inkluderar ojämnheter med slumpmässig form, position och längd. Uppsats C beskriver en ny metod för att utvärdera stokastiska modeller av vägprofiler. Den här utvärderingsmetoden utvidgas till att hantera modeller av två parallella vägprofiler i uppsats D. En ny "parallell-spårs" modell föreslås och utvärderas. Uppsats E fokuserar på koherensen mellan två parallella hjulspår och en enkel parametrisk koherensmodell föreslås. Slutligen, uppsats F beskriver en ny metod för att beräkna den förväntade skadan från en väg som innehåller ojämnheter.

  KLICKA HÄR FÖR ATT SE AVHANDLINGEN I FULLTEXT. (PDF-format)