Adrenergic agonists and antagonists : structure-activity relationship studies of the side chains of arylethanolamines and aryloxypropanolamines

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.