Duplex TiN coating on stainless steel

Detta är en avhandling från Stockholm : Materialvetenskap

Författare: Sergei Rudenja; Kth.; [1999]

Nyckelord: ;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.