Invention och imitation : studier i den dekorativa utsmyckningen av Tessinska palatsets paradvåning

Detta är en avhandling från Stockholms universitet

Författare: Agneta Laine; [1972]

Nyckelord: HUMANIORA; HUMANITIES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.