Excited triplet state dynamics and energy transfer in porphyrin D-B-A systems

Författare: Mattias P Eng; [2005]

Nyckelord: NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.