Principen om den anpassningsbara försvarsförmågan : ett implementeringsperspektiv på svensk försvarspolitik under försvarsbeslutsperioden 1997 - 2001

Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

Sammanfattning:

  Denna avhandling är EVENTUELLT nedladdningsbar som PDF. Kolla denna länk för att se om den går att ladda ner.